Schulerudgårdens venner

Jeg har lyst å etablere en venneforening, dette er på nåværende tidspunkt bare på skisseblokka, og kanskje noe man kan finne ut av hva skal være sammen. Mer info kommer!

Viser til mange hyggelige samtaler, og sender herved denne invitasjonen til et idémyldrings-møte vedrørende fremtidige aktiviteter i Schulerudgården, på både kort og lang sikt. Vi tar over som eiere fra mai av, og jeg ønsker å videreføre aktiviteter i stuene, med basis i både husets historie og i lokalsamfunnets ønsker.